อ่านหนังสือให้คนตาบอด


ผ่านแอพลิเคชั่น Read for the Blinds

หมวดหมู่ผู้พิการ

หน้าหลัก > กิจกรรม > หมวดหมู่ผู้พิการ > อ่านให้ผู้พิการทางสายตา

ขั้นตอนที่ 1

สมัครสมาชิก/ศึกษาคู่มือ

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของทางเว็บไซต์ อาสาสมัครจะต้องสมัครสมาชิกของทางเว็บไซต์ เพื่อรับรหัสสมาชิกทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยหลังจากได้รหัสสมาชิกแล้ว จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ >

ลืมรหัสสมาชิก >


ดูคู่มือการเข้าร่วมแบบเดี่ยว >

ดูคู่มือการเข้าร่วมแบบกลุ่ม >


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ขั้นตอนที่ 2

ศึกษาคู่มือและเข้าร่วมกิจกรรม

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น


วิธีการเข้าร่วม

 1. เตรียมหนังสือที่จะอ่าน โดยให้ใช้หนังสือที่มีได้เลย

 2. ค้นหาชื่อหนังสือในแอพ ฯ

  • หากพบว่าหนังสือนั้น ๆ มีการอ่านแล้ว แต่ยังอ่านไม่จบ สามารถอ่านต่อให้จบได้ (กรุณาอ่านให้จบเล่ม)

  • หากพบว่าหนังสือนั้น ๆ ยังไม่มีการอ่านมาก่อนหน้า สามารถอ่านได้เลยทันที (กรุณาอ่านให้จบเล่ม)

 3. เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว กรุณาถ่ายภาพหน้าจอ "ที่ระบุระยะเวลาที่อ่านหนังสือ" เพื่อส่งเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

 4. ส่งหลักฐานการเข้าร่วมที่ปุ่มส่งหลักฐานด้านล่าง


เงื่อนไขการเข้าร่วม

 • จำเป็นต้องอ่านหนังสือ ให้จบเล่ม

 • กรุณาอ่าน ให้ถูกหลักการ และถูกต้อง

 • กิจกรรมนี้ จัดโดย จิตอาสาออนไลน์.com ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทีมงานพัฒนาแอพพลิเคชั่น Read for the Blind (เพียงแต่ใช้แอพพลิเคชั่นในการดำเนินกิจกรรม)


ส่งหลักฐานการเข้าร่วม คลิกที่นี่ >

ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ขั้นตอนที่ 3

ขอใบรับรอง

การรับรอง

 • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท


ชั่วโมงจิตอาสา


ขอการรับรอง/ขอเกียรติบัตร >

เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้จัดโดยทีมงาน จิตอาสาออนไลน์.com

 • แอพลิเคชันนี้ไม่ได้พัฒนาโดยทีมงานจิตอาสาออนไลน์.com ทีมงานจิตอาสาออนไลน์.com ได้ใช้แอพลิเคชันเพื่อดำเนินกิจกรรมเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้พัฒนาแต่อย่างใด

เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น

 • แอพลิเคชันนี้ไม่ได้พัฒนาโดยทีมงานจิตอาสาออนไลน์.com ทีมงานจิตอาสาออนไลน์.com ได้ใช้แอพลิเคชันเพื่อดำเนินกิจกรรมเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้พัฒนาแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์โครงการ

 • ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านหนังสือได้อย่างเช่นบุคคลปกติทั่วไป

 • ส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับผู้พิการทางสายตา

 • เพื่อเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการทางสายตา อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้พิการทางสายตาได้รับสิทธิในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • Out-Circle Educational Network (องค์กรบริหารกิจกรรม)

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >