ปลูกป่าออนไลน์ forestapp.cc

โครงการใหม่ | ร่วมมืออย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 1

สมัครสมาชิก/ศึกษาคู่มือ

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของทางเว็บไซต์ อาสาสมัครจะต้องสมัครสมาชิกของทางเว็บไซต์ เพื่อรับรหัสสมาชิกทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยหลังจากได้รหัสสมาชิกแล้ว จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ >

ลืมรหัสสมาชิก >


ดูคู่มือการเข้าร่วมแบบเดี่ยว >

ดูคู่มือการเข้าร่วมแบบกลุ่ม >


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ขั้นตอนที่ 2

โหลดแอพพลิเคชั่น forest - โฟกัส

 • Android

 • IOS (มีค่าใช้จ่าย 59 บาท)


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ขั้นตอนที่ 3

ปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้

 • ระยะเวลาการปลูกจะเริ่มต้นที่ 10 นาที ไปจนถึง 120 นาที

 • การให้ชั่วโมงจิตอาสา จะให้ชั่วโมงตามที่ปลูกจริง

 • 1 คนสามารถปลูกได้มากที่สุด 5 ต้น (เงื่อนไขจาก forestapp)


ปลูกต้นไม้

 • โหมดการปลูกให้ปรับเป็น โฟกัสเต็มที่


ส่งหลักฐานการปลูก >

ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ขั้นตอนที่ 4

ส่งหลักฐานและขอการรับรอง

การรับรอง

 • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท

 • สามารถขอการรับรอง กรอ. กยศ. ได้ (เงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถาบัน)


ชั่วโมงจิตอาสา


ขอเกียรติบัตร/ใบรับรอง >

ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

วัตถุประสงค์โครงการ

Make World More Green at Home

People Can be Parts of Projects to Support Forest Planting Allover the World. By the Simple Participation, to Make this World More Green is Easy, Even Participants are at Home or Wherever.


Participant Gets the "FOCUS"

By Forest App's Working. Users Have to Planting on the Phone Without Doing Anything Else With It. This Causes Users to Have Focus on Something They Do in Real Life.

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • forestapp.cc

กำหนดการและลำดับการดำเนินโครงการ

ประกาศปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการรูปแบบเดิม

ประกาศเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำให้การดำเนินโครงการปลูกป่า ที่ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมปลูกป่าและปลูกปะการังออนไลน์ ไม่สามารถจัดกิจกรรมลงพื้นที่จริงได้ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการดังนี้

 1. ทางทีมงานดำเนินโครงการ ดำเนินการจัดหาหน่วยงานที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม หรือสอดคล้องกับโครงการ เพื่อทำการบริจาคให้องค์กร/หน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินการที่สอดคล้องกับโครงการเป็นลำดับต่อไป

 2. เงินที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม ปลูกป่าและปลูกปะการังออนไลน์ ทางเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com ที่เหลือจากการหักค่าดำเนินการทางระบบและเกียรติบัตรออกแล้ว จะถูกรวบรวมเป็นเงินบริจาค เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อ 1 เป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าหรือเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการแล้ว อย่างไร ทางทีมงาน จิตอาสาออนไลน์.com จะดำเนินการติดต่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล เพื่ออัพเดตข้อมูลเป็นลำดับถัดไป

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >