ปลูกป่าออนไลน์

(โครงการใหม่)

หมวดหมู่สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 1

สมัครสมาชิก/ศึกษาคู่มือ

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของทางเว็บไซต์ อาสาสมัครจะต้องสมัครสมาชิกของทางเว็บไซต์ เพื่อรับรหัสสมาชิกทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยหลังจากได้รหัสสมาชิกแล้ว จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ >

ลืมรหัสสมาชิก >


ดูคู่มือการเข้าร่วมแบบเดี่ยว >

ดูคู่มือการเข้าร่วมแบบกลุ่ม >


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >

ขั้นตอนที่ 2

บริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะชำ

  • บริจาคค่าอุปกรณ์ในการเพาะชำ 1 ชุด หรือ 80 บาท (สามารถขอใบรับรองโครงการปลูกต้นไม้ออนไลน์ได้ 30 นาที)

  • กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเพื่อขอเกียรติบัตร มาตรฐานพิเศษ ฟรี


คลิกที่นี่เพื่อบริจาคค่าอุปกรณ์เพาะชำ >

ขั้นตอนที่ 3

ส่งหลักฐานและขอการรับรอง

การส่งหลักฐาน

  • แนบหลักฐานการโอนค่าบริจาคอุปกรณ์เพาะชำขณะลงทะเบียนขอเกียรติบัตร มาตรฐานพิเศษ


การรับรอง

  • ขอเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพิเศษ ได้ฟรี เพียงแนบหลักฐานการโอนค่าบริจาคอุปกรณ์เพาะชำขณะลงทะเบียน

  • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท

  • สามารถขอการรับรอง กรอ. กยศ. ได้ (เงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถาบัน)


ชั่วโมงจิตอาสา


ขอเกียรติบัตรมาตรฐานพิเศษฟรี >

ขอการรับรอง/ขอเกียรติบัตรอื่น ๆ >

วัตถุประสงค์โครงการ

กำลังอัพเดต

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

กำลังอัพเดต

อุปกรณ์ที่ใช้เพาะชำ 1 ชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง

  • ถุงเพาะเมล็ดย่อยสลายได้ ขนาด SS จำนวน 25 ใบ

  • เมล็ดพืช 1 ชุด (ผู้บริจาคสามารถเลือกได้)

รายระเอียดด้านงบประมาณ

กำลังอัพเดต

กำหนดการและลำดับการดำเนินโครงการ

กำลังอัพเดต

ประกาศปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการรูปแบบเดิม

ประกาศเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำให้การดำเนินโครงการปลูกป่า ที่ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมปลูกป่าและปลูกปะการังออนไลน์ ไม่สามารถจัดกิจกรรมลงพื้นที่จริงได้ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการดังนี้

  1. ทางทีมงานดำเนินโครงการ ดำเนินการจัดหาหน่วยงานที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม หรือสอดคล้องกับโครงการ เพื่อทำการบริจาคให้องค์กร/หน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินการที่สอดคล้องกับโครงการเป็นลำดับต่อไป

  2. เงินที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม ปลูกป่าและปลูกปะการังออนไลน์ ทางเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com ที่เหลือจากการหักค่าดำเนินการทางระบบและเกียรติบัตรออกแล้ว จะถูกรวบรวมเป็นเงินบริจาค เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อ 1 เป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าหรือเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการแล้ว อย่างไร ทางทีมงาน จิตอาสาออนไลน์.com จะดำเนินการติดต่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล เพื่ออัพเดตข้อมูลเป็นลำดับถัดไป

การขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งอัพเดตเนื้อหา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วม และผู้รับผลงาน ทางทีมงานของ Uncommon Cooperative รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาจากคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงได้เพียง คลิกปุ่ม ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน ด้านล่าง จากนั้นแจ้งข้อมูล/ข้อเสนอให้กับทีมงานได้เลยทันที ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยปรกติแล้วนั้น ไม่เกิน 1 - 3 วัน


ปรึกษา/ติดต่อแอดมิน >