บริจาคเพื่อพัฒนาระบบ

โอนมาได้ที่ นายกิตติภูมิ ตระกูลศรี 079-8-34427-7 ธนาคารกสิกรไทย

(บริจาค 100 บาทขึ้นไป สามารถขอรับเกียรติบัตรประเภทมาตรฐานพิเศษได้ฟรี คลิกที่นี่)


เงินบริจาคถูกนำไปทำอะไรบ้าง?