คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรมแบบกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 1

สมัครสมาชิก

  1. สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com จะต้องสมัครสมาชิกจิตอาสา คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

  2. หลังจากที่สมัครสมาชิกจิตอาสาแล้ว ให้รับรหัสสมาชิกทางอีเมล

ขั้นตอนที่ 3

เข้าร่วมกิจกรรม

  • หลังจากที่ค้นพบกิจกรรมอาสาที่สนใจแล้ว ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามคำแนะนำของกิจกรรมนั้น ๆ ได้เลย

  • กิจกรรมทุกกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ขั้นตอนที่ 4

ส่งผลงาน

  • หลังจากที่ทำผลงาน ตามคำแนะนำ/ขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมนั้น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว สามารถส่งผลงานได้เลยทันที

  • กรุณากรอกข้อมูลผู้เข้าร่วม และรหัสสมาชิกให้ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5

ขอการรับรองการเข้าร่วม

  1. หลังจากที่ส่งผลงานหรือเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว สามารถขอการรับรองได้ทันที

  2. ดูการรับรอง/เกียรติบัตรทั้งหมดคลิกที่นี่