สำหรับหน่วยงาน

หน้าหลัก > คู่มือ > สำหรับหน่วยงาน

ร่วมมือหรือรับความช่วยเหลือระดับองค์กรกับ จิตอาสาออนไลน์.com

หน่วยงานที่ร่วมมือกับเรา

โครงการแบ่งฝันปันรัก (2564)

โดยคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ทางเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com ให้การสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ สำหรับกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อให้ในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายของโครงการยิ่งขึ้น


ไปที่เว็บไวต์โครงการ >