พรีเมียมเลือกได้

(รองรับชั่วโมงอาสา มากที่สุด 800 นาที)

จำนวนผู้ใช้มากกว่า 43 % เลือกเกียรติบัตรประเภทนี้

ข้อมูลเกียรติบัตรประเภทนี้

สีน้ำเงิน = มีในเกียรติบัตร. |. สีเทา = ไม่มีในเกียรติบัตร

เหมาะสำหรับ

เกียรติบัตรทุกประเภท ดำเนินการจัดทำโดย Gocert System Provider ซึ่งได้รับการว่าจ้างจาก Uncommon Cooperative ในการดำเนินการ จึงทำให้การขอรับเกียรติบัตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เกียรติบัตรอื่น ๆ