มาตรฐานพรีเมียม

(รองรับชั่วโมงอาสา มากที่สุด 300 นาที)

ข้อมูลเกียรติบัตรประเภทนี้

มีข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรรม

เกียรติบัตรประเภทนี้ จะแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมของคุณ อาทิ ชื่อกิจกรรม วันที่เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของใบรับรองที่ทำให้ใบรับรองมีคุณภาพ เหมาะแก่การใช้งานโดยทั่วไปฤ(ฆฏ

รองรับหลายภาษา

เกียรติบัตรประเภทนี้ สามารถขอการรับรองได้แบบหลายภาษาได้ รวมถึง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น

รับรองด้วยลายเซ็น + รหัส

มีลายเซ็นจากผู้บริหารโครงการ ปรากฎในการรับรองเกียรติบัตร พร้อมกับรหัสเกียรติบัตรที่สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้

ระบุชั่วโมงอาสามากที่สุดที่ 300 นาที

ระบุข้อมูลระยะเวลาที่อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม มากที่สุดถึง 300 นาที (ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลาในการเข้าร่วมมากกว่าที่กำหนด สามารถแบ่งเวลา เพื่อขอใบรับรองหรือเกียรติบัตรเพิ่มได้)

ไม่สามารถเลือกงานออกแบบโลโก้และแบคกราวได้

ไม่สามารถเลือกลวดลายของโลโก้ และเทมเพลตเกียรติบัตรที่สวยงาม และเหมาะสมกับคุณได้ด้วยตัวเองได้ หากต้องการเลือกได้ โปรดเลือกเกียรติบัตรประเภท


เกียรติบัตรทุกประเภท ดำเนินการจัดทำโดย Gocert System Provider ซึ่งได้รับการว่าจ้างจาก Uncommon Cooperative ในการดำเนินการ จึงทำให้การขอรับเกียรติบัตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม