กิจกรรมนี้ปิดรับสมัครแล้ว

รายได้จากกิจกรรมนี้ กำลังถูกรวบรวม เพื่อบริจาคให้กับองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 อ่านที่นี่

ปลูกปะการังออนไลน์